Toeslagen

Toeslagen 2016

Berekeningen digitaal
In 2016 zullen er weer enkele wijzigingen door de belastingdienst worden doorgevoerd wat betreft de toeslagen. Zoals de belastingdienst heeft aangekondigd gaan ze steeds meer digitaal versturen en niet meer per post. Dit geldt ook voor de berekening van de toeslagen, deze zijn voortaan digitaal beschikbaar via uw berichtenbox op mijnoverheid.nl. De andere berichten over toeslagen stuurt de belastingdienst nog wel per post.

 

Het inkomen voor uw voorschot in 2016
Het voorschot van de toeslagen wordt berekend aan de hand van een geschat jaarinkomen. Voor het voorschot over 2106 wordt dan een recent jaarinkomen, belastingaangifte of voorlopige aanslag gebruikt. Als u een ander inkomen voor 2016 verwacht dan bij de belastingdienst bekend is dan kunt u dit zelf melden.

Ouderentoeslag
De extra vrijstelling voor het vermogen van ouderen, de ouderentoeslag, komt met ingang van 2016 te vervallen. Voor iedereen die 65 jaar of ouder is op 1 oktober 2015 en een vermogen heeft, bestaat de kans dat zij geen recht meer hebben op zorgtoeslag, huurtoeslag of het kindgebonden budget. Iedereen in deze groep kan voor de mogelijke gevolgen voor zijn toeslagen terecht bij de speciale internetpagina van de belastingdienst.

Ons administratiekantoor in Zoetermeer kan u erbij helpen om uit te zoeken wat er precies veranderd en waar u wel en geen recht meer op heeft. Ook als u verder buiten Zoetermeer woont, Rotterdam, Den Haag, Leidschendam, Voorburg, Leiden, staan wij voor u klaar.

Heeft u vragen neem dan contact met ons op. Wij staan te allen tijde voor u klaar!