Inkomstenbelasting 2016

Inkomstenbelasting 2016

Veranderingen inkomstenbelasting 2016

In 2016 gaan veranderingen omtrent de inkomstenbelasting plaats vinden. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u als ondernemer moet betalen.

Er vinden veranderingen plaats met betrekking tot het privé gebruik van auto’s en het durfkapitaal, daarnaast wordt ook de AOW leeftijd in 2016 weer verhoogd naar 65 jaar en 6 maanden. Ook de regels m.b.t. aftrek studiekosten veranderen in 2016.

Aftrek studiekosten

Vanaf het studiejaar 2015/2016 is de “Wet studievoorschot hoger onderwijs’ van kracht gegaan. Dit heeft als gevolg voor uw aangifte dat als u een studie in 2016 en recht op studiefinanciering heeft, dan zijn de gemaakte kosten voor uw studie in 2016 niet meer aftrekbaar.

Privé gebruik auto’s

Als u meer dan 500 kilometer op jaarbasis heeft gereden met uw zakelijke auto, dan moet u bijtelling betalen.  Auto’s die in 2016 voor het eerst op naam worden geschreven worden voor een periode van 60 maanden in een bijtellingscategorie ingedeeld. Afhankelijk van de CO2 uitstoot van de auto, komt deze in een hoge of lage bijtellingscategorie . Na het aflopen van deze periode wordt aan de hand van de dan geldende regels die auto opnieuw beoordeeld en opnieuw in een categorie ingedeeld voor weer een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven.

Voor auto’s die ouder zijn dan vijftien jaar wordt een bijtelling van 35 procent gerekend over de dagwaarde(de waarde in het economisch verkeer). Dit tarief wordt gehanteerd  vanaf de dag dat de auto 15 jaar wordt.

Durfkapitaal

Durfkapitaal is een lening verstrekt door een particulier aan een onderneming. Als de geldverstrekker (een deel van) de lening kwijtschold, had hij recht op aftrekt. Deze aftrek is in 2011 komen te vervallen maar er is een overgangsregeling van kracht, deze kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

Administratiekantoor Duijnisveld, gevestigd in Zoetermeer en actief in Den Haag en omstreken, helpt u graag bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting of zelfs het verzorgen van uw gehele administratie.
Wilt u weten wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze boekhouder staat te allen tijde voor u klaar!