Belastingaangifte 2016

Aangifte doen!

Vanaf 1 maart 2017 kunt u aangifte inkomstenbelasting doen over 2016 met:

  • de aangifte-app
  • de online aangifte op Mijn Belastingdienst

U betaalt belasting over uw inkomsten. Meestal betaalt u dit al gedurende het jaar, via uw werkgever of via een voorlopige aanslag. Ook als u geen inkomsten hebt, hebt u te maken met belasting.

Wanneer moet u aangifte doen?

Om belasting te betalen of terug te krijgen moet u jaarlijks aangifte doen. Meestal ontvangt u hierover automatisch bericht. Maar ook als u geen bericht ontvangt, kan het zijn dat u aangifte moet doen.

Uitstel aanvragen

Hebt u een aangiftebrief gehad? Dan moet uw aangifte voor de uiterste inleverdatum bij ons binnen zijn. Deze datum staat op de aangiftebrief. Lukt het niet om op tijd aangifte te doen? Dan kunt u schriftelijk uitstel aanvragen.

Hulp nodig bij uw belastingaangifte? Neem contact op met Administratiekantoor Duijnisveld in Zoetermeer! Wij zijn actief in Zoetermeer en omstreken (Den Haag, Pijnacker, Leidschenveen, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Boskoop)

Inkomstenbelasting 2016

Veranderingen inkomstenbelasting 2016

In 2016 gaan veranderingen omtrent de inkomstenbelasting plaats vinden. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u als ondernemer moet betalen.

Er vinden veranderingen plaats met betrekking tot het privé gebruik van auto’s en het durfkapitaal, daarnaast wordt ook de AOW leeftijd in 2016 weer verhoogd naar 65 jaar en 6 maanden. Ook de regels m.b.t. aftrek studiekosten veranderen in 2016.

Aftrek studiekosten

Vanaf het studiejaar 2015/2016 is de “Wet studievoorschot hoger onderwijs’ van kracht gegaan. Dit heeft als gevolg voor uw aangifte dat als u een studie in 2016 en recht op studiefinanciering heeft, dan zijn de gemaakte kosten voor uw studie in 2016 niet meer aftrekbaar.

Privé gebruik auto’s

Als u meer dan 500 kilometer op jaarbasis heeft gereden met uw zakelijke auto, dan moet u bijtelling betalen.  Auto’s die in 2016 voor het eerst op naam worden geschreven worden voor een periode van 60 maanden in een bijtellingscategorie ingedeeld. Afhankelijk van de CO2 uitstoot van de auto, komt deze in een hoge of lage bijtellingscategorie . Na het aflopen van deze periode wordt aan de hand van de dan geldende regels die auto opnieuw beoordeeld en opnieuw in een categorie ingedeeld voor weer een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven.

Voor auto’s die ouder zijn dan vijftien jaar wordt een bijtelling van 35 procent gerekend over de dagwaarde(de waarde in het economisch verkeer). Dit tarief wordt gehanteerd  vanaf de dag dat de auto 15 jaar wordt.

Durfkapitaal

Durfkapitaal is een lening verstrekt door een particulier aan een onderneming. Als de geldverstrekker (een deel van) de lening kwijtschold, had hij recht op aftrekt. Deze aftrek is in 2011 komen te vervallen maar er is een overgangsregeling van kracht, deze kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

Administratiekantoor Duijnisveld, gevestigd in Zoetermeer en actief in Den Haag en omstreken, helpt u graag bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting of zelfs het verzorgen van uw gehele administratie.
Wilt u weten wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze boekhouder staat te allen tijde voor u klaar!

Waar zijn wij actief?

administratiekantoor Duijnisveld actiefWaar zijn wij actief?

Wist u dat administratiekantoor Duijnisveld in veel meer plaatsen actief is dan alleen Zoetermeer. Wij helpen ook bedrijven en particulieren in Benthuizen, Pijnacker, Bleiswijk, Boskoop, Berkel en Rodenrijs, Nootdorp, Leidschenveen en zelfs verder buiten Zoetermeer zoals in Rotterdam, Den Haag, Leidschendam, Voorburg en Leiden.

Wilt u weten wat wij voor u persoonlijk of voor uw bedrijf kunnen betekenen neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze boekhouder staan te allen tijde voor u klaar!

Toeslagen

Toeslagen 2016

Berekeningen digitaal
In 2016 zullen er weer enkele wijzigingen door de belastingdienst worden doorgevoerd wat betreft de toeslagen. Zoals de belastingdienst heeft aangekondigd gaan ze steeds meer digitaal versturen en niet meer per post. Dit geldt ook voor de berekening van de toeslagen, deze zijn voortaan digitaal beschikbaar via uw berichtenbox op mijnoverheid.nl. De andere berichten over toeslagen stuurt de belastingdienst nog wel per post.

 

Het inkomen voor uw voorschot in 2016
Het voorschot van de toeslagen wordt berekend aan de hand van een geschat jaarinkomen. Voor het voorschot over 2106 wordt dan een recent jaarinkomen, belastingaangifte of voorlopige aanslag gebruikt. Als u een ander inkomen voor 2016 verwacht dan bij de belastingdienst bekend is dan kunt u dit zelf melden.

Ouderentoeslag
De extra vrijstelling voor het vermogen van ouderen, de ouderentoeslag, komt met ingang van 2016 te vervallen. Voor iedereen die 65 jaar of ouder is op 1 oktober 2015 en een vermogen heeft, bestaat de kans dat zij geen recht meer hebben op zorgtoeslag, huurtoeslag of het kindgebonden budget. Iedereen in deze groep kan voor de mogelijke gevolgen voor zijn toeslagen terecht bij de speciale internetpagina van de belastingdienst.

Ons administratiekantoor in Zoetermeer kan u erbij helpen om uit te zoeken wat er precies veranderd en waar u wel en geen recht meer op heeft. Ook als u verder buiten Zoetermeer woont, Rotterdam, Den Haag, Leidschendam, Voorburg, Leiden, staan wij voor u klaar.

Heeft u vragen neem dan contact met ons op. Wij staan te allen tijde voor u klaar!

 

 

 

 

zzp-zoetermeer

Administratie voor ZZP-ers

Als u ZZP-er bent zult u ook een administratie moeten bijhouden. Dit is essentieel voor uw omzetbelasting en jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast is het niet alleen een verplichting voor de belastingdienst, maar ook belangrijk voor uzelf. U zult willen weten wat u verdient en wat u uitgeeft aan kosten. Een goede administratie geeft inzicht in uw bedrijf, uiteindelijk wilt u als ondernemer geld verdienen om van te leven en de leuke dingen te doen.
Administratie voeren is geen hobby van zelfstandigen en veel ZZP-ers besteden hun volledige administratie uit bij een boekhouder of accountant.

Administratiekantoor Duijnisveld helpt u graag bij uw boekhouding, zodat u  al uw aandacht kunt richten op uw onderneming.

Wij zijn actief in alle wijken van Zoetermeer (Stadscentrum, Dorp, Driemanspolder, Meerzicht, Buytenwegh, de Leyens, Rokkeveen, Palenstein, Seghwaert, Noordhove, Oosterheem) en omstreken.

Heeft u vragen neem dan contact met ons op. Wij staan te allen tijde voor u klaar!

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

Fiscus kan overeenkomst zzp’ers nu al checken

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) gaat waarschijnlijk per 1 januari 2016 verdwijnen en maakt plaats voor een stelsel van modelovereenkomsten.

U kunt de overeenkomsten met zzp’ers nu al ter beoordeling aan de Belastingdienst voorleggen. In het najaar van 2015 hoopt de fiscus dan voldoende voorbeeldovereenkomsten te hebben.

Gevolgen voor de loonheffingen

U kunt de overeenkomsten per e-mail sturen naar alternatiefvar@belastingdienst.nl. Op de website van de Belastingdienst kunt u vinden welke gegevens u moet meesturen voor het beoordelen van de overeenkomst. De Belastingdienst zal proberen om uw overeenkomst(en) binnen zes weken te beoordelen. U krijgt van de fiscus alleen informatie over de gevolgen voor de loonheffingen. Of de opdrachtnemer ondernemer is voor de inkomstenbelasting zal de fiscus niet beoordelen. Het is ook mogelijk om de overeenkomst voor te leggen aan uw klantcoördinator.

Heeft u vragen neem dan contact op met administratiekantoor Duijnisveld in Zoetermeer. Wij staan te allen tijde voor u klaar!

Kindregelingen 2015

In 2015 zijn er 4 kindregelingen waar ouders gebruik van kunnen maken. In het oude stelsel waren er 10 regelingen. Het stelsel is dus eenvoudiger geworden. Alleenstaande ouders in de bijstand worden gestimuleerd om te gaan werken.

Minder kindregelingen vanaf 2015

In het regeerakkoord van 2012 is besloten de kindregelingen te hervormen en te versoberen. Met deze hervorming wil het kabinet:

  • het stelsel vereenvoudigen;
  • de arbeidsparticipatie verhogen;
  • inkomensondersteuning blijven bieden waar die het hardst nodig is.

Daarnaast maakt het huidige stelsel van kindregelingen een aanzienlijk deel uit van de overheidsbegroting. Met de hervorming wil het kabinet een deel van de overheidsfinanciën op orde brengen.

De 4 kindregelingen die ouders financieel ondersteunen zijn:

Afgeschafte kindregelingen in 2015

De volgende regelingen bestaan in 2015 niet meer:

Ouderschapsverlofkorting

Ouderschapsverlofkorting bleek in veel gevallen niet bepalend te zijn voor het opnemen van ouderschapsverlof. Daarmee was de regeling weinig effectief. Ook zonder de ouderschapsverlofkorting was men bereid om ouderschapsverlof op te nemen. In individuele situaties kon dit natuurlijk anders liggen. Het recht op ouderschapsverlof is niet veranderd. Het ging puur om de fiscale subsidiëring ervan.
Er is geen overgangsregeling. Dus de ouderschapsverlofkorting is gestopt voor iedereen die er al gebruik van maakt.

Aftrek levensonderhoud voor kinderen (LOK)

Het fiscale voordeel van de LOK is afgeschaft in de brede hervorming van het kindregelingenstelsel. Er zijn verder geen fiscale voordelen voor het aftrekken van kosten voor levensonderhoud van kinderen tot 21 jaar. U kunt gebruik maken van de overgebleven kindregelingen die gelden voor kinderen tot 18 jaar.

Maakt u gebruik van de aftrek levensonderhoud omdat u kinderalimentatie betaalt? Dan kunt u nieuwe afspraken maken over de kinderalimentatie met uw ex-partner. U kunt daarbij gebruik maken van de aanbevelingen van de Raad voor de Rechtspraak.

Alleenstaande ouderkorting

De alleenstaande ouderkorting was een korting op de te betalen inkomstenbelasting voor alleenstaande ouders zonder fiscale partner.
Bent u een alleenstaande ouders zonder toeslagpartner en heeft u recht hebben op kindgebonden budget? Dan krijgt u in 2015 in plaats van de alleenstaande ouderkorting extra kindgebonden budget.

Aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders

De hogere uitkering voor alleenstaande ouders verdwijnt op 1 januari 2015. Alleenstaande ouders krijgen vanaf dan de uitkering voor alleenstaanden. In plaats van de hogere uitkering, krijgen alleenstaande ouders zonder toeslagpartner recht op extra kindgebonden budget.
Bent u een alleenstaande ouder in de WWB met een toeslagpartner? Dan heeft in in 2015 nog recht op een hogere uitkering. Voor deze groep wordt de hogere uitkering op 1 januari 2016 afgeschaft.

Tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)

De tegemoetkoming voor ouders in de schoolkosten (WTOS) voor kinderen jonger dan 18 jaar verdwijnt op 1 augustus 2015. Het kindgebonden budget voor kinderen van 16 en 17 jaar gaat vanaf dat moment omhoog.

Tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)

De TOG is opgegaan in de kinderbijslag. Ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen recht op 2x kinderbijslag.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Aftrek levensonderhoud afgeschaft

Aftrek levensonderhoud

De aftrek van kosten voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar vervalt in 2015. Kan uw kind dat jonger is dan 21 jaar niet zelf in zijn levensonderhoud voorzien? En onderhoudt u dat kind? Bijvoorbeeld omdat u kinderalimentatie betaalt, of omdat u de kleding en voeding voor uw kind betaalt?

Tot en met 2014 kon u onder bepaalde voorwaarden voor deze uitgaven een vast bedrag in aftrek brengen. Vanaf 1 januari 2015 kan dat niet meer. Hierdoor wordt de belasting die u moet betalen hoger. De afschaffing van deze aftrekpost heeft ook gevolgen voor uw voorlopige aanslag en uw toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen.

Voorlopige aanslag 2015

Hebt u een voorlopige aanslag 2014 gehad met deze aftrekpost? Dan heeft de afschaffing van deze aftrekpost gevolgen voor uw voorlopige aanslag 2015 .

Bron: www.belastingdienst.nl

Bent u benieuwd wat voor gevolgen de afschaf van aftrek levensonderhoud heeft voor uw voorlopige aanslag en inkomensafhankelijke regelingen? Neem dan contact op met ons administratiekantoor in Zoetermeer. Wij staan te allen tijde voor u klaar!

Aangifte doen verandert

Aangifte doen

Uw aangifte inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet 2014 kunt u vanaf 1 maart 2015 doen.

In januari en februari kunt u geen aangifte doen over 2014 met het aangifteprogramma of het aangifteformulier van de Belastingdienst.

Doe aangifte tussen 1 maart en 1 mei

Uw aangifte 2014 kunt u doen vanaf 1 maart 2015 tot 1 mei 2015. Denkt u langer nodig te hebben? Dan kunt u uitstel aanvragen. U krijgt dan uitstel tot 1 september 2015.

Bron: www.belastingdienst.nl

Ons administratiekantoor in Zoetermeer kan u hierbij helpen. Heeft u vragen neem dan contact op met ons. Wij staan te allen tijde voor u klaar!